Selected publications


Parviainen, J. & Lahikainen, L. Synthese (2019). Negative expertise in conditions of manufactured ignorance: epistemic strategies, virtues and skills. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02315-5.

Lahikainen, Lauri & Toivanen Tero (2019). Working the Biosphere: Towards and Environmental Philosophy of Work. Environmental Philosophy. 16 (2).

Lahikainen, Lauri (2018). Individual Responsibility for Climate Change. A Social Structural Account. Tampere: University of Tampere Press. Doctoral dissertation. Open access.

Harni, Esko & Lahikainen Lauri (2018). Vastuu ja vastuuseen kasvattaminen inhimillisen pääoman teorian valossa. Teoksessa Vastuu. Toim. Pentti Moilanen ja Sakari Saukkonen. Jyväskylä: Kasvatustieteellisen seuran julkaisuja.

Kauranen, Ralf & Lahikainen, Lauri. (2016). Luokan äänen ja hiljaisuuden muodostuminen rakenteellisesti ja kokemuksellisesti. Teoksessa Anttila Anu-Hanna et al (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa
taloudessa.
Tampere: Vastapaino, 26-39.

Lahikainen, Lauri & Harni, Esko. (2016). Yrittäjämäinen ruumis palvelutaloudessa. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä 

Lahikainen Lauri, Mäkinen Katariina. (2012). Luokka erona ja antagonismina. Kulttuurintutkimus 29 (1), 3-18.